Gerda De Jonghe Privacy Policy comform de inwerkingtreding van de GDPR-wetgeving op 25 mei 2018.
 

Belangrijke details
Op deze pagina wordt de privacy policy beschreven van Gerda De Jonghe en hoe Gerda De Jonghe omgaat met uw gegevens.
Als u wordt gevraagd om informatie te verstrekken bij het gebruik van onze website, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid.
Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De nieuwste versie is gepubliceerd op deze pagina.
Het privacybeleid van deze website is bijgewerkt op: 01/11/2019
Als u vragen heeft over dit beleid, stuur dan een e-mail naar gerdadejonghe@skynet.be of schrijf naar: Gerda De Jonghe - Alfred Algoetstraat 48/3 - 1750 Lennik
 

De volledige contactgegevens van Gerda De Jonghe zijn:
Adres:
Gerda De Jonghe
Alfred Algoetstraat 48/3
1750 Lennik
België
 

Website:
https://www.gerdadejonghe.be

 

E-mail:
gerdadejonghe@skynet.be

 

BTW-gegevens:
BTW-nr.: BE 0500.942.048

 

Inleiding
We verzamelen en gebruiken informatie over u informatrie te gegeven over de kunstwerken en/of de tentoonstellingen. Indien u intekent op de nieuwsbrief gebruiken we uw gegevens om u te contacteren over kunstwerken en/of tentoonstellingen.
 

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer u bij ons conhatcteert via e-mail gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
Naam
E-mailadres
Tel.nummer of gsm-nummer
Inschrijving op de nieuwsbrief (ja of neen)
 

Hoe gebruiken we deze gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u info te verstrekken.
Ook via e-mail of via het contactformulier op onze contactpagina kunnen e-mails naar ons verzonden worden voor algemene vragen.
 

Beveiliging van de gegevens
Gerda De Jonghe doet er alles aan om uw gegevens te beveiligen zodat deze niet in verkeerde handen terecht komen.
Wij beschermen de integriteit van deze data, deze worden niet zomaar gewijzigd of gewist.
Wij doen er alles aan zodat uw gegevens niet zouden verloren gaan.

Hoelang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden bewaard tot wanneer u beslist dat deze verwijderd moeten worden.
 

Wat zijn uw rechten als gebruiker?

1. Recht op inzage/toegang
Elke persoon waarvan wij zijn gegevens hebben, heeft het recht om toegang te vragen en zijn informatie in te kijken, alsook de manier hoe deze gegevens verwerkt worden.
2. Recht op rechtzetting
De persoon heeft altijd het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
3. Recht om de gegevens te laten wissen.
De persoon heeft bij Gerda De Jonghe het recht om volledig uit alle systemen gewist te worden.
4. Recht om een klacht in te dienen.
Elke persoon heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer deze vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
5. Recht om toestemming in te trekken
Elke persoon waarvan wij gegevens verzamelen, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
6. Recht op een beperking van de verwerking.
Elke persoon heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken of tijdelijk te beperken.
7. Recht op overdraagbaarheid
Elke persoon heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Worden mijn gegevens ook buiten Europa gebruikt?
Uw gegevens worden niet buiten Europa gebruikt

 

Gebruik van cookies
Gerda De Jonghe maakt gebruik van cookies op haar website. Dit wordt gedaan om de website optimaal te laten functioneren en voor Google Analytics.


Wat zijn cookies?
Cookies bestaan uit kleine tekstbestanden die tijdelijk door een webpagina op uw computer, laptop, tablet, smartphone, enz worden geplaatst. Onze website https://www.gerdadejonghe.be plaatst cookies of soortgelijke technieken.

 

Hieronder beschrijven wij welke cookies wij gebruiken en wat hun functionaliteit is.

 

Functionele cookies
Er worden geen functionele cookies bijgehouden.

 

Analytische cookies
Gerda De Jonghe gebruikt Google Analytics om inzicht te hebben in de wijze waarop en hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht. Zodoende kan Gerda De Jonghe verbeteringen en aanpassingen realiseren en de website optimaal laten functioneren. Gerda De Jonghe verwerkt zo anonieme statistieken over bezoeken aan de website.

 

Profilering cookies
Er worden geen profilering cookies gebruikt.

 

Wilt u geen cookies?
U kan cookies verwijderen in uw browser. Dit gaat voor elke browser op een andere wijze, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw browser. Let wel, als u cookies verwijdert is het mogelijk dat bepaalde websites niet goed meer werken.

 

November 2019

Dit is het Privacy Statement van Gerda De Jonghe statutair gevestigd te 1750 Lennik, kantoorhoudende te 1750 Lennik, Alfred Algoetstraat 48/3, ingeschreven in het het Belgische register, deel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het ondernemingsnummer BE 0500.942.048.